Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve e cila u përcaktua më 20 nëntor të vitit 1959.

Kjo ditë përfshinë të drejtat e fëmijëve për të pasur një familje, për tu edukuar, për të luajtur, si dhe mbrojtja nga dhuna e diskriminimi.

Kur jemi tek diskriminimi, Kryetari I Keshillit Kombëtar Shaqiptar, Ragmi Mustafa, edhe një herë ka theksuar se fëmijët e shkollave të Luginës janë më të diskriminuarit sa I përket shkollimit, pasi ata ende nuk janë të pajisur me libra shqip.

Postimi i plotë në facebook:

Sot shënohet “Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve”.

Në përcaktimin e 20 nëntor merret shkas nga dita e miratimit të Deklaratës për të Drejtat e Fëmijëve në vitin 1959, si dhe Konventa për të drejtat e fëmijëve, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 20 Nëntor 1989.

Sipas Konventës, e cila është marrëveshja më e ratifikuar në të gjithë botën, për të drejtat e njeriut, përfshin të drejtën e jetës, të drejtën e shëndetit, edukimit dhe për të luajtur.

Gjithashtu të drejtat për të patur një familje, për t’u mbrojtur nga dhuna dhe diskriminimi.

Mungesa e teksteve mësimore në gjuhën shqipe për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Luginë nuk është çështje administrative a procedurale, por e drejtë fundamentale e fëmijëve. E drejt për arsim të denjë, cilësor e të standardizuar.

Fëmijët në shkollat e Luginës janë shtresa më e pambrojtur nga diskriminimi. /Spektri.

Sepse në ëndrrat tuaja, çdo detaj ka rëndësi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>