Nga ora 10:00 sot pritet te filloj seanca “maratonike” e Kuvendit Komunal në Komunën e Bujanocit në të cilën janë paraparë 65 pika të rendit të ditës.

Si pikat më interesante mund të llogariten pikat e para të rendit të ditës ku janë paraparë raporti i të hyrave dhe shpenzimeve gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2020 dhe rishikimi i buxhetit për vitin 2020.

Gjithashtu si pika të rendit të ditës janë edhe shkarkimi i shtabit komunal për situata të jashtëzakonshme dhe emërimi i anëtarëve të rinjë.

Duhet theksuar se për këtë seancë janë mbi 55 pika të rendit të ditës që i dedikohen shkarkimeve dhe emërimeve të anëtarëve nëpër komisione, këshilla drejtues dhe këshilla mbikqyrës të institucioneve komunale./Spektri

Sepse në ëndrrat tuaja, çdo detaj ka rëndësi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>