Më 20 maj fillon regjistrimi i fëmijëve parashkollorë”Gëzimi Ynë” në Bujanoc, për vitin 2024/25

Enti i fëmijëve parashkollorë “Gëzimi Ynë” njofton prindërit se më 20 maj fillon regjistrimi i fëmijëve në programin përgaditorë parashkollorë të punës për vitin 2024/2025.
Më 20 maj fillon regjistrimi i fëmijëve parashkollorë”Gëzimi Ynë” në Bujanoc, për vitin 2024/25.
Në këtë vit shkollorë 2024/2025 programi është i obliguar për fëmijët e lindur prej 01.03.2018 deri më 01.03.2019,ka njoftuar Kordinatorja e çerdhes për çerdhet në gjuhën shqipe në Bujanoc Azize Iseni.
Ndërkaq dokumetet e nevojshme për regjistrim janë këto:
1.Plotësimi i kërkesës për regjistrimin e fëmijëve( Këresa merret nga edukatorja ose pedegogeja);
2.Çertifikatën e lindjes;
3.Vërtetimin shëndetësorë nga mjeku pediatër.
Mund të jetë një imazh i teksti