6 arsye pse një burrë e braktis gruan, edhe pse e dashuron

Kjo ndodhi dhe ju ende nuk mund ta shpjegoni pse. Ju nuk e keni imagjinuar atë, por tashmë ka ndodhur. Ai ju do, por ju lë. Mashkulli që ju mbante dorën deri dje largohet. A është kjo dashuri? Ndoshta jo.

Pse atëherë një burrë i dashuruar merr vendimin për të lënë gruan që ai do?
Përgjigjet me siguri mund të jenë shumë dhe padyshim të ndryshme, por një sërë reflektimesh mund të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë një prirje gjithnjë e më të përhapur. Në të vërtetë, zgjedhja e një burri për të lënë personin me të cilin ai ndan jetën ka të bëjë me një sërë faktorësh.

Pse largohet një burrë?
Burrat, ndryshe nga gratë, kanë një perceptim të thjeshtë dhe më skematik të marrëdhënies së tyre romantike. Kështu, kur një prej këtyre përbërësve thyhet, vendimi është shpesh për të ndërprerë marrëdhënien. Largimi i një partneri, shpjegojnë psikologët, është mënyra në të cilën ata pranojnë pamundësinë e jetesës së idesë së historisë që kishin.

6 arsye që i bëjnë meshkujt të largohen nga gruaja me të cilën janë të dashuruar
Një burrë largohet nëse nuk ka respekt: një qëndrim që nuk duhet keqkuptuar.
Nuk është shpërthimi gjatë një grindje, por një seri e vazhdueshme e sjelljeve që kanë në bazë të tyre një ndjenjë sfidimi dhe provokimi.

Largohen kur ndihen shumë të brishtë:
Në këtë rast çdo aluzion i krizës ose dobësisë përjetohet nga gratë si mungesë e karakterit, duke shkaktuar një krizë të madhe të identitetit mashkullor. Prandaj, hapi tjetër do të jetë largimi, duke përjetuar dobësinë e tij pothuajse me turp.

Sensacioni i pamjaftueshmërisë:
Për shembull, pamundësia për të bërë një gjë të caktuar, mungesa e efikasitetit në menaxhimin e një aspekti të caktuar. Të gjitha gjërat që mashkulli i përjeton me një ndjenjë negative e çojnë atë drejt ndërprerjes së marrëdhënies.

Vazhdoni konkurrencën brenda çiftit:
Një marrëdhënie nuk është një konkurs për ata që bëjnë gjithçka më mirë ose tregojnë më shumë. Atëherë, kur këto sjellje konkurruese dhe në një mënyrë që mbizotërojnë qëndrimet agresive, sidomos në mesin e grave, mashkulli mund të vendosë ta ndërpresë marrëdhënien.

Distanca fizike:
Si në intimitet dhe në shfaqje normale të dashamirësisë. Nëse kjo distancë theksohet nga sjelljet e partnerit që tregojnë se si të tjerët kujdesen për vëmendjen, dyshimet e mbetura zhduken. Nuk ka asgjë për t’u anashkaluar. Ai e lë atë dhe ikën.

Humbja e lirisë:
Ka meshkuj, madje edhe gra, që i konceptojnë marrëdhëniet e tyre në emër të zotërimit dhe kontrollit. Meqenëse këto qëndrime janë në kundërshtim me një marrëdhënie të shëndetshme të bazuar në besim, nuk është për t’u habitur që një mashkull vendos të largohet nga partneri nëse ato bëhen më të theksuara.