Ka një arsye të fortë pse puna duhet nisur herët

Puna është një ndër aktivitetet më të kërkuar nga të gjithë, nuk ka rëndësi se sa vonë ju punoni në zyrë, menaxheri dhe shefi juaj do të vlerësojë atë më të hershmin që ka filluar punën.

Hulumtuesit kryen një eksperiment më 149 çifte të mbikëqyrësve dhe të punësuarve.

Menaxherët vlerësuan gjithë orët e punës duke marrë çdo gjë në konsideratë për secilin pjesëmarrës.

Ndërkaq si përfundim i këtij studimi doli të jetë se mbikëqyrësit perceptuan punonjësit e vonshëm të zyrës, si punëtor më pak të ndërgjegjshëm.

Këto perceptime nuk sjellin aspak ndryshime edhe nëse punëtorët e vonshëm punojnë në numër të njëjtë të orëve sikurse të tjerët.