Publikohen përfituesit e subvencioneve për ndërmarrjet ekonomike: Partitë në pushtet vazhdojn të rahatojë familjarët!

Komuna e Bujanocit ka shpallur sot dy vendime për ndarjen e subvencioneve për ndërmarrjet ekonomike dhe Start Up bizneset në Komunën e Bujanocit,.

80 biznese ekonomike kanë përfituar nga 150.000 dinarë, sipas dy vendimeve të publikuara në faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit.

Në vendimin e parë, përfitues janë 40 biznese të cilët kanë tendencë të rritjes së biznesit të tyre, ndërsa vendimi i dytë i dedikohet 40 Start Up bizenseve.

Spektri ka vërejtur se në të dyja listat si përfitues janë shumica e bizneve ose emra pronarësh që janë familjarë me njerëzit e pushtetit.

Në këto lista shihen vëllezërit, fëmijët, dajallarët, baxhanakë e kusheri të funksionarëve të partive në pushtet PD, PVD dhe LPD.

Këto janë listat e përfituesëve të subvencioneve dhe të atyre që janë refuzuar:

Ndërmarrjet Ekonomike

Start Up Bizneset