Që nga viti 1948 deri në vitin 2001, si është rritur numri i banorëve në Bujanoc!

Që nga regjistrimi i parë i evidentuar në vitin 1948, deri në regjistrimin e fundit të vitit 2002 kur janë regjistruar e gjithë popullsia, në Komunën e Bujanocit janë shtuar rreth 20 mijë banorë, raporton Spektri.

Në regjistrimin e fundit të vitit 2011, pa pjesmarrjen e shqiptarëve ishin regjistruar 18.067 banorë.

Në vitin 1948 ishin regjistruar 34.472 banorë,
Në vitin 1953 ishin regjistruar 36.810 banorë,
Në vitin 1961 ishin regjistruar 39.064 banorë,
Në vitin 1971 ishin regjistruar 43.522 banorë,
Në vitin 1981 ishin regjistruar 46.689 banorë,
Në vitin 1991 ishin regjistruar 49.238 banorë,
Në vitin 2002 ishin regjistruar 53.485 banorë,
Në vitin 2011 ishin regjistruar 18.067 banorë,