Shtëpia e shëndetit në Bujanoc hap konkurs për punësimin e 6 mjekëve me kohë të pacaktuar

Shtëpia e shëndetit në Bujanoc, më 1 Dhjetor ka hapur konkursin e radhës për pranimin e 6 mjekëve të rinjë me kohë të pacaktuar.

Në konkursin e publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, për shtëpinë e shëndetit në Bujanoc, kërkohet një specialist në gjinekologji dhe obstetrikë dhe pesë mjekë të përgjithshëm.

Të angazhuarit e rinjë do të punësohen me kohë të plotë, me afat të pacaktuar.

Për më shumë rreth konkursit kliko këtu