STUDIM I RI/ Mosha e universit është 26.7 miliardë vjet, gati dy herë më e vjetër se sa besohej më parë

Universi ynë mund të jetë dy herë më i vjetër se vlerësimet aktuale, sipas një studimi të ri që sfidon modelin dominues kozmologjik dhe hedh dritë të re mbi të ashtuquajturin “problem të hershëm të galaktikës së pamundur”.

Puna është publikuar në revistën Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

“Modeli ynë i ri i krijuar rishtazi e shtrin kohën e formimit të galaktikës me disa miliardë vjet, duke e bërë universin 26.7 miliardë vjet të vjetër, dhe jo 13.7 siç është vlerësuar më parë,” thotë autorja Rajendra Gupta, profesore ndihmëse e fizikës në Fakultetin e Shkencave në Universitet. të Otavës.

Për vite me radhë, astronomët dhe fizikantët kanë llogaritur moshën e universit tonë duke matur kohën e kaluar që nga Big Bengu dhe duke studiuar yjet më të vjetër bazuar në zhvendosjen e kuqe të dritës që vjen nga galaktikat e largëta. Në vitin 2021, falë teknikave të reja dhe përparimeve në teknologji, mosha e universit tonë u vlerësua kështu në 13.797 miliardë vjet duke përdorur modelin e përputhjes Lambda-CDM.

Megjithatë, shumë shkencëtarë kanë qenë në mëdyshje nga ekzistenca e yjeve si Metuselahu që duket se janë më të vjetër se mosha e vlerësuar e universit tonë dhe nga zbulimi i galaktikave të hershme në një gjendje të avancuar evolucioni të mundësuar nga teleskopi hapësinor James Webb. Këto galaktika, që ekzistojnë vetëm rreth 300 milionë vjet pas Big Bengut, duket se kanë një nivel pjekurie dhe masë të lidhur zakonisht me miliarda vjet evolucion kozmik. Për më tepër, ato janë çuditërisht të vogla në madhësi, duke shtuar një shtresë tjetër misteri në ekuacion.

Teoria e dritës së lodhur e Zwicky-t sugjeron që zhvendosja e dritës nga galaktikat e largëta është për shkak të humbjes graduale të energjisë nga fotonet në distanca të mëdha kozmike. Megjithatë, u pa se binte ndesh me vëzhgimet. Megjithatë, Gupta zbuloi se “duke lejuar që kjo teori të bashkëjetojë me universin në zgjerim , bëhet e mundur të riinterpretohet zhvendosja e kuqe si një fenomen hibrid, dhe jo thjesht për shkak të zgjerimit.”

Përveç teorisë së dritës së lodhur të Zwicky-t, Gupta prezanton idenë e evoluimit të “konstantave të bashkimit”, siç hipotezohet nga Paul Dirac. Konstantat e bashkimit janë konstante fizike themelore që rregullojnë ndërveprimet midis grimcave. Sipas Dirakut, këto konstante mund të kenë ndryshuar me kalimin e kohës. Duke i lejuar ato të evoluojnë, afati kohor për formimin e galaktikave të hershme të vëzhguara nga teleskopi Webb me zhvendosje të larta të kuqe mund të zgjatet nga disa qindra milionë vjet në disa miliardë vjet. Kjo ofron një shpjegim më të mundshëm për nivelin e avancuar të zhvillimit dhe masës së vëzhguar në këto galaktika të lashta.

Për më tepër, Gupta sugjeron se interpretimi tradicional i “konstantës kozmologjike”, e cila përfaqëson energjinë e errët përgjegjëse për zgjerimin e përshpejtuar të universit, ka nevojë për rishikim. Në vend të kësaj, ai propozon një konstante që llogarit evolucionin e konstantave të bashkimit. Ky modifikim në modelin kozmologjik ndihmon në adresimin e enigmës së madhësive të vogla të galaktikave të vëzhguara në universin e hershëm, duke lejuar vëzhgime më të sakta.