Thirje publike për ndarjen e mjeteve për transport për nxënësit e shkollës së mesme

Në bazë të Vendimit të Shërbimit Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për Komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, me qëllim për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të transportit, për nxënësit e shkollës së mesme në territorin e komunës së Bujanocit, shpall THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT.
Konkursi