A e dini sa fshatra në Luginë gjatë regjistrimit në vitin 2002 kanë dal me mbi 2 mijë banorë?

Në regjistrimin e vitit 2002 në Serbi, në të cilin morën pjesë për herë të fundit shqiptarët, përveq qyteteve Preshevë dhe Bujanoc, si dhe fshatit Tërnoc, mbi 2 mijë banorë kanë pasur edhe disa fshatra tjera.

Në Bujanoc kanë qenë 2 fshatra, ndërsa në Preshevë 4 fshatra që janë regjistruar mbi 2 mijë banorë në regjistrimin e vitit 2002:

Komuna e Bujanocit:
Tërnoci i Madh – 8.893 banorë,
Bilaçi – 2.928 banorë

Komuna e Preshevës:
Rahovica – 5.142 banorë,
Miratoca – 4.664 banorë,
Rainca – 2.933 banorë,
Corroticë – 2.230 banorë