Bujanoci dhe Presheva kanë më shumë femra shqiptare se sa meshkuj!

Nga regjistrimi i fundit i publikuar nga Enti Republikan i Statistikave, përveç përkatësisë etnike janë edhe gjiniar e popullatës!

Regjistrimi i publikuar ka rezultuar se Presheva ka zyrtarisht 31.340 shqiptarë, ku 15.608 janë meshkuj dhe 15.732 femra.

Edhe Bujanoci ka më shumë femra shqiptare të regjistruara. Nga 25.465 shqiptarë rezident, meshkujt përbëjnë 12.727 banorë, ndërsa femra 12.738 banorë./Spektri