Gjoba të mundshme nga 20 deri në 50 mijë dinarë për mos regjistrim


Më shumë informacion për numrin e banorëve, familjeve dhe banesave do të dimë pas regjistrimit të tetorit.
Regjistruesit do të trokasin në derën e parë tashmë të shtunën në orën 08:00 dhe ata që refuzojnë t’u përgjigjen pyetjeve ose japin të dhëna të pasakta ose të paplota kërcënohen me gjobë prej 20.000 deri në 50.000 dinarë.

Nga 1 tetori qytetarët e Serbisë do t’u përgjigjen 69 pyetjeve. Është detyrim ligjor pjesëmarrja në regjistrim.
Ndryshe janë paraparë kallëzime për kundërvajtje.

Ata që nuk do të jenë në shtëpi kur të vijë regjistruesi, mund të caktojnë termin për regjistrim me telefon.

Të gjitha pyetjet duhet të përgjigjen saktë dhe plotësisht. Nëse nuk dëshironi, nuk keni pse t’u përgjigjeni tre pyetjeve – për kombësinë, fenë dhe gjuhën amtare.

Në rast se qytetari ende refuzon të marrë pjesë, komisioni vendor i regjistrimit do të njoftojë Institutin e Statistikave të Republikës. Nga aty çështja shkon në Gjykatën për Kundërvajtje, e cila mund të shqiptojë edhe gjobë prej 20.000 deri në 50.000 dinarë.

Një gjobë prej 30.000 deri në 50.000 dinarë dënohet edhe regjistruesi i cili është këmbëngulës dhe ende kërkon përgjigje për të ashtuquajturat pyetje etnike.

Në tre raste të tjera, për ta parashihen dënime – nëse nuk i kryejnë detyrat e regjistrimit në kohë dhe në mënyrën e përcaktuar, nëse nuk kujdesen për përpunimin e saktë të të dhënave dhe nëse nuk e ruajnë konfidencialitetin e të gjitha të grumbulluarve të dhëna.