Ja çfarë tregon grupi i gjakut për personalitetin tuaj!

Nuk ka asnjë studim në dispozicion për të provuar nëse ka apo jo ndonjë lidhje midis grupit të gjakut të një personi dhe personalitetit të tij. Sidoqoftë, disa shoqëri mendojnë se grupi i gjakut luan një rol të rëndësishëm në jetën e një personi (përveç kujt mund t’i dhurojnë gjak dhe nga kush mund të pranojnë gjak).

Për shembull, në Japoni, revistat botojnë horoskopë të grupit të gjakut për t’u treguar njerëzve se sa mirë do kalojnë gjatë gjithë ditës, javës ose muajit. Për më tepër, njerëzit shpesh kanë nevojë të përmendin grupin e tyre të gjakut gjatë intervistës për punë. Kjo i ndihmon kompanitë të marrin një pamje më të qartë se kush do të ishte më i aftë për këtë punë.

Ndoshta është koha që njerëzit të zëvendësojnë shenjat e yjeve me grupe gjaku për të gjetur një parashikim më të mirë për veten e tyre! Më poshtë janë përshkrimet e shkurtra se si çdo grup gjaku ndikon në personalitetin e një personi.https://gjc.gjirafa.com/Home/IndexR?configId=4197-2&gjid=77551745&v=2.1&guid=926387febb144c7f8cf04987edbe4433b79dee8b9cf14275abe1c6931de4512b

Lloji A (+, -)

Një nga llojet më të zakonshëm në mesin e popullatës në botë, njerëzit me grup gjaku A dihet se janë të ndjeshëm dhe bashkëpunues. Këta njerëz njihen për zgjuarsinë e tyre dhe janë perfeksionistë të apasionuar. Ata e konsiderojnë jashtëzakonisht të rëndësishme t’i bëjnë të tjerët të ndihen rehat pranë tyre, gjë që i bën ata të fshehin ndjenjat e tyre të vërteta nga njerëzit. Kjo është ajo që u jep njerëzve përreth përshtypjen se janë të tërhequr dhe të ndrojtur. Njerëzit me këtë grup gjaku dihet se janë të suksesshëm dhe bëjnë gjithçka për të ndjekur suksesin në jetën e tyre. Kjo është arsyeja pse është vërtet e vështirë që njerëzit e tillë të flenë natën, për shkak të gjithë stresit në mendjet e tyre që të jenë më të mirë se ata që janë.

Lloji B (+, -)

Njerëzit me grup gjaku B janë të ekuilibruar mirë. Këta njerëz mendohet të jenë lloji më praktik i njerëzve që ekzistojnë në botë. Ata janë të njohur për cilësitë e tyre drejtuese dhe shfaqin një ambicie të madhe. Në të njëjtën kohë, këta njerëz janë të njohur për mendueshmërinë dhe ndjeshmërinë e tyre ndaj të tjerëve. Njerëzve të tillë u pëlqen të marrin projekte të reja, vetëm pasi të kenë kuptuar të gjitha aspektet dhe rreziqet që lidhen me projektin. Ndonjëherë mund të duket e vështirë të bashkëpunosh me njerëz të tillë sepse ata priren të jenë individualistë dhe të ndjekin qëllimet dhe ambiciet e tyre personale. Njerëzit me grup gjaku B përqendrohen në arritjen e qëllimeve të tyre. Shpesh njerëzit që i përkasin këtij grupi cilësohen si njerëz të ftohtë sepse priren të mendojnë më shumë me trurin sesa me zemrën e tyre.

Lloji AB (+, -)https://gjc.gjirafa.com/Home/IndexR?configId=4197-2&gjid=19221745&v=2.1&guid=926387febb144c7f8cf04987edbe4433b79dee8b9cf14275abe1c6931de4512b

Edhe pse janë grupi i gjakut më pak i zakonshëm, të gjithë i çmojnë ata. Kjo sepse njerëzit me grup gjaku AB shfaqin karakteristika nga të dy grupet e gjakut A dhe B. Kjo do të thotë që ata mund të jenë të ndrojtur ose jo në varësi të motit. Këta njerëz janë të njohur për personalitetin e tyre simpatik dhe rrallë janë larguar nga njerëz të tjerë, kjo është arsyeja pse ata janë gjithmonë shpirti i festës. Njerëzit me grup gjaku AB janë shumë punëtorë dhe shpirtërorë. Ata nuk kanë kurrë një ditë të mërzitshme në jetën e tyre, pasi gjithmonë kanë diçka për të pritur. Atyre u pëlqen t’u sigurojnë të tjerëve favore vetëm sipas dëshirës së tyre. Dhe, ashtu si njerëzit me grup gjaku A, këta njerëz nuk reagojnë shumë mirë nën stres.

Lloji O (+, -)

Grupi i gjakut që përbën shumicën e popullsisë botërore. Njerëzit me grup gjaku O njihen për karakteristikat e tyre të pavarura. Duke përbërë më shumë se 35% të popullsisë botërore, O klasifikohet në dy: udhëheqës dhe të vetmuar. Këta njerëz janë të vetë-mjaftueshëm dhe kanë më shumë gjasa të marrin vendime të rrezikshme edhe nëse vlerësojnë këshillat e njerëzve të tjerë. Njerëzit me grup gjaku O njihen për intuitën e tyre. Sidoqoftë, ata përpiqen të performojnë mirë në detyrat e grupit, pasi ata priren të dorëzohen shumë lehtë. Këta njerëz janë të njohur për personalitetin e tyre të fortë, i cili zakonisht bën që ata të jenë në qendër të vëmendjes në çdo ngjarje. Sidoqoftë, natyra e tyre e guximshme zakonisht mund të bëjë që ata të izolohen nga njerëzit e tjerë. Grupet O performojnë mirë nën stres, por vetëm nëse ndiejnë se do të vlerësohen për punën e tyre të vështirë.

Më poshtë jepen disa të dhëna të shkurtra se si çdo grup gjaku lidhet me të tjerët:

‘Grupi A shkon shumë mirë me shokët A dhe AB.

‘Grupi B tenton të shkojë shumë mirë me B dhe AB-të e tjera.

‘Grupi AB e ka shumë të lehtë të merret vesh me të gjithë.

‘Grupi O ka shumë të ngjarë të merret vesh me O dhe AB-të e tjerë.