Komisioni për barazi gjinore mban seancën e radhës

Komisioni për barazi gjinore, trup i Kuvendit Komunal ka mbajtur mbledhjen e rradhës dhe të fundit për këtë vit.

Pika të rendit të ditës ishin diskutimi për planifikimin e aktiviteteve për vitin 2022, si dhe u diskutua për mundësinë e bashkëpunimit me komisionet e komunave tjera për të realizuar projekte të përbashkëta nga sfera e barazisë gjinore./spektri