Komuna e Preshevës ka shpallur vendimin për financimin e programeve të OJQ-ve!

Komuna e Preshevës ka shpallur listën e përfituesve në konkursin për Organizatat Joqeveritare (OJQ).

Kjo është lista e programeve që kanë fituar financimin nga buxheti komunal:

 1. Program-i “ Zhvillimi i futbollit në komunën e Preshevës” – fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Klubi futbollistik KF”Lugina” Preshevë, vlera e mjeteve të ndara; 280.000.oo din.
 2. Program-i “Jeto Shëndetshëm- Forca është në ty” (emërtimi I programit projekta-tit) fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, INEP Zhunicë Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 230.000,oo din.
 3. Program-i “ Kultura na Bashkon – fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Shoqata e shkrimtarëve “Feniks, Presheve, vlera e mjeteve të ndara; 100.000,oo din.
 4. Program-i “Pjesmarrja e klubit në ligën ndër Rajonale të Leskocit” – fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Klubi Volejbollit “FLAKA” Preshevë, vlera e mjeteve të ndara; 180.000,oo din
 5. Program-i “Udhëheqja sfiduese tradicionale – fuqizimi i grave” – “fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ , Kërko të Drejtën Tënde”, Preshevë – vlera e mjeteve të ndara 80.000,oo din
 6. Program-i “Informimi I nxënësve rreth masave mbrojtëse kundër Pandemis Covid 19”- fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ Mjekësia në shkollë,-Presheve vlera e mjeteve të ndara; 260,000,oo din.
 7. Program-i “Konferencë shkencore, Zejtari dhe tregëtia në Luginë të
  Preshevës”, fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Shoqata për trashëgimi dhe krijimtari kulturore , Presheve, vlera e mjeteve të ndara; 80,000,oo din.
 8. Program-i “Dhoma Senzorike për integrimin senzoromotorik te fëmijët autik ” fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Qendra për edukim, rehabilitim dhe avancim, -ERA Preshevë, vlera e mjeteve të ndara; 80,000,oo din.
 9. Program-i “Zhvillimi i futbollit për gjininë femërore në Preshevë”- fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ,
  K.F.F.Presheva, Preshevë, vlera e mjeteve të ndara; 80,000,oo din..
 10. Program-i “Rrethi rinor” – fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ
  OJQ –“Dituria”, Preshevë, vlera e mjeteve të ndara;80,000,.oo din.
 11. Program-i “Fabrika” fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ Livrit , Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 200,000din.
 12. Program-i“Sh.S.F.V.FC Lindorët” emërtimi I programit fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ Lindorët Preshevë
  vlera e mjeteve të ndara; 110,000.oo din.
 13. Program-i “Përparimi i bletarisë”, fletparaqitjen e ka paraqitur Shoqata e bletarisë Bleta, Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 100,000.oo din.
 14. Program-i “Trajnimi dhe edukimi i infermierëve të rinj të Luginës”, fletparaqitjen e ka paraqitur Shoqata e infermierve,
  Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 50,000.oo din.
 15. Program-i “Zhvillimi dhe kultivimi i vlerave muzikore kombëtare
  shqiptare në Luginë”- fletparaqitjen e ka paraqitur ONO-SH.K.A Presheva, vlera e mjeteve të ndara; 80,000.oo din.
 16. Program-i “Avancimi i kategorisë së shurdhëmemecëve”- fletparaqitjen e ka paraqitur Shoqata e Shurdhëmemecëve GALEB Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 80,000.oo din.
 17. Program-i “Ngritja e kapaciteteve të të rinjëve në ndërmarrësi”-
  fletparaqitjen e ka paraqitur Vizioni për zhvillim dhe kooperim, Preshevë, vlera e mjeteve të dara; 80.000,oo din.
 18. Program-i “Vlera e Body-Building-ut dhe Fitness-it për ruajtjen e trupit
  dhe mendjes së shëndoshë” fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Organizata
  sportive “Keka” Preshevë, vlera e mjeteve të ndara; 250.000,oo din
 19. Program-i “Për një të ardhme më të mirë ” – fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Be Fit Pres Preshevë, (vlera e mjeteve të ndara 230.000,oo din
 20. Program-i “Barazia gjinore përmes ekranit ”fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, Shtigjet Rinore Preshevë, vlera e -mjeteve të ndara; 230.000,oo din
 21. Program-i “Organizimi i kontrollimit të pacientëve nëpër fshatra në
  Malësinë e Preshevës” fletparaqitjen e ka paraqitur OJQ, “Mejekët e Luginës” Preshevë vlera e mjeteve të ndara; 100.000,oo din
 22. Program-i “Ylli polar ”, fletparaqitjen e ka paraqitur Forumi Rinor Rahovica ”Preshevë (vlera e mjeteve të ndara;
  40,000,oo din .