Lejohet shitja e derivateve edhe në bombola!

Qeveria e Serbisë ka aprovuar vendimin e ndryshuar për kufizimin e çmimit të derivateve të naftës, i cili u mundëson pompave të derivateve që përveç mbushjes së derivateve në rezervuarët e automjeteve të furnizojnë me karburant edhe në paisje tjera që mund të derdhet një sasi maksimale prej 60 litra.