Nesër kuvendi komunal, për herë të parë edhe dy këshilltarë të rinjë!

Kuvendi Komunal i Bujanocit nesër do të mbajë seancën e tretë të rradhës për vitin 2022.

Ndër pikat e para të rendit të ditës është edhe verifikimi i mandatit për dy këshilltarët e rinjë Dragan Milliq (SNS) dhe Arbër Pajaziti (APN).

Nga dita e nesërme seancat e kuvendit pritet të jenë më të “nxehta”, pasi prezent do të jetë edhe Pajaziti, njëherit kryetarë i degës APN-së në BUjanoc, parti e vetme opozitare nga radhët e partive shqiptare.

Ky është rendi i ditës:

1. Verifikimi i mandatit të këshilltarit të kuvendit komunal Dragan Milliq pranë listës zgjedhore Aleksandar Vuçiq – “Për fëmijët tanë”,

2. Verifikimi i mandatit të këshilltarit të kuvendit komunal Arbër Pajaziti pranë Listës zgjedhore Alternativa për ndryshim – Arbër Pajaziti,

3. Propozim Vendimi mbi rishikimin e Buxhetit të Komunës së Bujanocit të vitit 2022,

4. Propozim Vendimi mbi llogarinë përfundimtaretë Komunës së Bujanocit,

5. Propozim Vendimi mbi shpërndarjen e mjeteve për investime nga buxheti i Trupit Kordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për vitin 2022,

6. Programi i posaçëm i ndihmës buxhetore të Komunës së Bujanocit ndaj NP “Komunalia” Bujanoc,

7. Vendimi per fillimin e procedurës për zbatimin e projektit të partneritetit publiko privat për kryerjen e veprimtarisë komunale për transport publik linjor të udhëtarëve në territorin e komunës së Bujanocit,

8. Aktvendimi mbi emërimin e grupit punues per realizimin e projektit të partneritetit pa element koncenzues në territorin e komunës së Bujanocit,

9. Vendimi mbi ndryshimin dhe plotësimin e vendimit mbi transportin publik linjor të udhëtarëve në territorin e Komunës së Bujanocit,

10. Propozimi i Planit operativ i Shtabit për Situata të Jashtëzakonshme i Komunës së Bujanocit,

11. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin e u.d. drejtorit të Shtëpisë së Kulturës “Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

12. Propozim aktvendimi mbi emërimin e u.d. drejtorit të Shtëpisë së Kulturës “Vuk Karaxhiq” Bujanoc,

13. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin e u.d. drejtorit të Bibliotekës “14 Nëntori” Bujanoc,

14. Propozim aktvendimi mbi emërimin e u.d. drejtorit të Bibliotekës “14 Nëntori” Bujanoc,

15. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin e u.d. drejtorit të Organizatës Turistike Bujanoc,

16. Propozim aktvendimi mbi emërimin e u.d. drejtorit të Organizatës Turistike Bujanoc,

17. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin e u.d. drejtorit të Qendrës Kulturore Sportive “Rinia” Bujanoc,

18. Propozim aktvendimi mbi emërimin e u.d. drejtorit të Qendrës Kulturore Sportive “Rinia” Bujanoc,

19. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin e u.d. drejtorit të Entit të Farmacisë Bujanoc,

20. Propozim aktvendimi mbi emërimin e u.d. drejtorit të Entit të Farmacisë Bujanoc,

21. Propozim Aktvendimi mbi vazhdimin e mandatit të organit të përkohshëm NP “Komunalia” Bujanoc,

22. Propozim aktvendimi mbi shkarkimin dhe emërimin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Shtëpisë Kulturës Vuk Karaxhiq, Bujanoc

23. Propozim aktvendimi për shkarkimin dhe emërimin e anëtarit të Këshillit Drejtues të Qendrës për Punë Sociale Bujanoc,

24. Propozim Aktvendimi për emërimin e komisionit për kryerjen e procedurës dhe miratimit

të aktvendimeve lidhur me kërkesat për kthimin e tokës në komunën e Bujanocit,

25. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të Këshillit të Shkollës në SH.M “Sveti Sava” Bujanoc

26. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të Këshillit të Shkollës në SH.M “Sveti Sava” Bujanoc,

27. Të ndryshme.