Publikohet dita kur penzionistët mund të marrin ndihmën!

Pagesa e ndihmës financiare prej 20.000 dinarë do të fillojë më 10 shkurt të këtij viti për të gjithë shfrytëzuesit, me vendim për realizimin e të drejtave të tyre është përcaktuar data e shfrytëzimit deri më 31 janar 2022, pa marrë parasysh datën e marrjes së vendimit, Sigurimit Pensional dhe Invalidor Republikan. Fondi njoftoi sot.