Regjistrimi i popullsisë: Shpallet lista preliminare e kandidatëve për instruktor

Enti republikan për statistika ka shpallur listën preliminare të kandidatëve për instruktor, të cilët ftohen në trajnimin për instruktor.

Njoftohen të gjithë kandidatët e përzgjedhur që trajnimi për instruktorët e komunës së Bujanocit, do të mbahet prej datës 25.07.2022 deri më 29.07.2022 në Sallën e Kuvendit Komunal të komunës së Bujanocit me fillim prej orës 09:00 deri më ora 17:00.
Pjesëmarrja për çdo instruktor është e obligueshme, në të kundërtën llogaritet se kandidati është tërhequr nga lista e instruktorëve.

Instruktori opstina Bujanovac – Prelimininarna lista kandidata koji se pozivaju na obuku

Obavestenje o pravu na prigovor – Njoftimi per kundershtim