Të Enjtën ndihma e tretë nga shteti, kush do të përfitojë?

Gjysma e rrogës minimale për marsin do te paguhet të enjten më 8 prill, në kuadër të ndihmës së tretë të shtetit për ekonominë dhe qytetarët, raporton Spektri.

Paraqitja për të përfituar gjysmën e rrogës ka filluar përmes portalit të administratës tatimore.

Pako e tretë parasheh pagesën për tre gjysëm rroga minimale, duke filluar nga muaji mars.

Kjo ndihmë vlenë për ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha.

Bëhet fjalë për shumën 15.450 dinarë.

Parët do të barten në llogari të posaqme të cilat do të hapen automatikisht, prej nga paret mund të nxirren vetëm në llogarit e të punësuarve./Spektri