3.000 dinarë për të gjithë të vaksionuarit!

Të gjithë qytetarët e Serbisë të cilët kanë pranuar së paku një vaksinë deri më 31 maj, do ta kenë të drejtën për ndihmë financiare nga shteti në shumën prej 3.000 dinarë.

Afati për paraqitje është deri më 15 qershor, ndërsa të drejtën për të u paraqitur e kanë të gjithë qytetarët më të vjetër se 16 vjet.

Për të plotësuar kushtin e ndihmës financiare nuk është e rëndësishme se çfar vaksine kanë pranuar qytetarët./Spektri