944.000 të rinjë paraqiten për ndihmën prej 100 euro!

Për ndihmën prej 100 eurove nga shteti, janë lajmruar 944.000 të rinjë, ka njoftuar ministri i financave Sinisha Malli.

Afati për paraqitje për ndihmën është deri më 30 janar. Ndërsa të drejtën për këtë ndihmë e kanë të rinjën e moshës 16 deri në 30 vjeç.

Pagesa e ndihmës fillon nga 1 shkurti./spektri