Nga 1 janari artka fiskale do të jetë edhe në tregje, këta janë shitësit që do ta kenë këtë detyrim!

Për shitësit e tregut, zbatimi i ligjit të ri për fiskalizimin duhet të nisë më 1 janar 2023. Ndonëse zbatimi i fiskalizimit filloi në maj 2022, shitësit e tregut u përjashtuan nga ky ligj deri në fillim të vitit të ardhshëm.

Siç thonë nga Shoqata e Biznesit “Tregjet e Serbisë”, nga Ministria ende nuk kanë ndonjë informacion të saktë lidhur me këtë çështje.

Fillimi i zbatimit të ligjit të ri për fiskalizimin ka nisur më 1 maj dhe ai parashikon që të gjithë tatimpaguesit janë të detyruar të përdorin kasat e reja fiskale. Fillimisht, ky ligj parashikonte që të gjithë shitësit e tregut duhet të kenë kasë fiskale, gjë që u shty për në 1 janar të vitit pasardhës pas disa ditësh protesta, për t’i lënë hapësirë ​​negociatave.

Savo Duvnjak, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së Biznesit “Tregjet e Serbisë”, tha për “Blic Biznis” se Ministria e Financave ende nuk është komentuar për këtë çështje dhe se ende nuk kanë informacione të sakta lidhur me fiskalizimin e shitësve të tregut.

– Në bazë të hulumtimit të brendshëm, i cili kryhet të paktën dy herë në vit në një kampion përfaqësues të kompanive që merren me veprimtari komunale të menaxhimit të tregut, vlerësojmë se janë rreth 10 mijë sipërmarrës që operojnë në tregjet në Serbi. Gjithashtu, vlerësohet se rreth 30 për qind e sipërmarrësve që operojnë në tregje kanë lëshuar fatura fiskale për klientët edhe para miratimit të Ligjit të ri për Fiskalizimin. Këta janë kryesisht pronarë të dyqaneve tregtare ose artizanale (furra buke, kasap, peshkatarë, etj.) të cilët marrin me qira lokalet e biznesit.

– Rreth 70 për qind e atyre që mbulohen edhe me Ligjin për Fiskalizimin, kryesisht punojnë në tezga, në mallra dhe në tregje të përziera. Bëhet fjalë për sipërmarrës të cilët kryesisht janë të regjistruar në Agjencinë për Regjistrat e Bizneseve me kodet e mëposhtme: 47.81 (tregti me pakicë e ushqimeve, pijeve dhe produkteve të duhanit në tezga dhe tregje); 47.82 (tregti me pakicë e tekstileve, veshjeve dhe këpucëve në tezga dhe tregje) dhe 47.89 (tregti me pakicë e mallrave të tjera në tezga dhe tregje).
– Për ta bërë gjithçka edhe më të qartë, prodhuesit bujqësorë të regjistruar, të cilët i shesin prodhimet e tyre në tezgat e tregut, nuk kanë detyrimin të lëshojnë fatura fiskale. Kasat fiskale janë të detyrueshme për sipërmarrësit që shesin lloje të ndryshme mallrash të konsumit, produkte ushqimore të prodhuesve të tjerë apo , për shembull, fruta dhe perime të importuara.”

– Kur ligji për fiskalizimin hyri në fuqi, gjysma e shitësve të tregut kishin një qëndrim të qartë për të. Ata thanë se përdorimi i kasave fiskale në treg nuk do të jetë i mundur.

Kujtojmë, pas takimit të dytë në Presidencën e Serbisë me presidentin Aleksandër Vuçiq, shitësit e tregut njoftuan se për ta më 1 maj nuk do të futen kasat fiskale.

Më pas ata konfirmuan se të gjitha mbledhjet e mëpasshme do t’i kalojnë Ministrisë së Financave, ku do të formohen grupet e punës që do të punojnë për zgjidhjen e këtij problemi, do të ndihmojnë shtetin që me forca të përbashkëta t’i largojë gjërat sa më shpejt që të jetë e mundur që më vonë do t’i lehtësojë. fiskalizimi.