Këta janë 14 dekanët e ri të Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës ka zgjedhur  14 dekanët e fakulteteve.

Sipas njoftimit, procesi është zhvilluar në mënyrë të rregullt, të qetë dhe ka rezultuar me zgjedhjen e suksesshme të dekanëve.

Dekanët e zgjedhur apo rizgjedhur në njësitë përkatëse akademike janë:

1. Fakulteti i Arkitekturës: Prof. Violeta Nushi

2. ⁠Fakulteti i Arteve: Prof. Hazir Haziri

3. ⁠Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë: Prof. Arben Musliu

4. ⁠Fakulteti i Edukimit: Prof. Blerim Saqipi

5. ⁠Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit: Prof. Florian Miftari

6. Fakulteti Ekonomik: Prof. Driton Balaj

7. Fakulteti i Filologjisë: Prof. Abdulla Rexhepi

8. Fakulteti Filozofik: Prof. Bekim Baliqi

9. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: Prof. Isak Shabani

10. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Prof. Mirlind Bruçi

11. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit: Prof. Florim Grajçevci

12. Fakulteti Juridik: Prof. Avni Puka

13. Fakulteti i Mjekësisë: Prof. Sefedin Muçaj

14. Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore: Prof. Kajtaz Bllaca

Mandati i dekanëve të rinj fillon me 1 tetor 2024, me fillim të vitit të ri akademik.