Thirrje e rëndësishme për banorët e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës!

Komisioni lokal për regjistrimin e Popullsisë në Bujanoc njofton të gjithë qytetarët e komunës së Bujanocit, të cilët kanë mbetur të pa regjistruar, regjistrimin mund ta bëjnë duke thirrur në numrin e telefonit të regjistruesit kompetent për komunën e Bujanocit 016/241-861

Afati shtesë për regjistrim do të vlejë nga sot, 8 Nëntor, deri më 17 nëntor. Regjitrimi përmes telefonit mund të bëhet gjatë periudhës kohore 08:00 – 15:00

Për info shtesë gjithashtu mund të kontaktoni në info qendrën 0800 444 005