Publikohet lista përfituesve të bursave studentore të Konkursit të KKSH

Këshilli Kombëtar Shqiptar ka publikuar listën e përfituesve të bursave studentore të Konkursit të KKSH.

107 studentë do të përfitojnë bursën studentore në vlerë prej 1,000 euro.

Për herë të parë që nga themelimi i tij, Këshilli Kombëtar Shqiptar, në mbështetje nga Qeveria e Republikës së Kosovës, ndanë bursa studentore për studentët më të mirë të Luginës së Preshevës.
Përfitues të kësaj burse janë 107 studetentët me notën mesatare më të lartë në studimet themelore ose master nëpër universitetet publike!
Luten të gjithë përfituesit e bursës studentore që të dërgojnë të dhënat bankare përmes postës elektronike në kksh.lugina@outlook.com, më së voni deri më datën 28.12.2022!
Të drejtë ankese kanë të gjithë aplikantët brenda afatit 3 ditor, nga dita e publikimit të kësaj liste!
Ankesa mund të paraqitet në mënyrë të shkruar në selinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Bujanoc!

Më poshtë gjeni listën:
Lista e studentëve!