Publikohen rezultatet e para të regjistrimit edhe për Bujanoc dhe Preshevë, shifra befasuese!

Enti Republikan i Statistikave ka publikuar sot rezultatet e para te regjistrimit të popullisë në Serbi, raporton Spektri.

Komunat me popullsi shqiptare Bujanoci dhe Presheva rezultojnë se kanë më pak se 50 mijë banorë, raporton Spektri rezultatin e publikuar.

Sipas këtij publikimi në komunën e Bujanocit, janë regjistruar 54,684 persona, ndërsa janë llogaritur vetëm 42,634 banorë të kesaj komune.

Në komunën e Preshevës janë regjistruar 60,568 persona, ndërsa zyrtarisht llogariten vetëm 35.097 banorë.

Enti Republikan ka sqaruar edhe për dallimin në shifra mes personave të regjistruar dhe numrin zyrtarë të banorëve.

Sqarimi Zyrtar:
Numri i personave të regjistruar
Të dhënat për numrin e përgjithshëm të personave të regjistruar përfshijnë të gjithë personat për të cilët është plotësuar formulari i regjistrimit (formulari P-1).
Regjistrimi përfshin shtetas të Republikës së Serbisë me vendbanim ose vendqëndrim në Republikën e Serbisë, si dhe shtetas të Republikës së Serbisë me qëndrim të përkohshëm jashtë vendit, të huaj me qëndrim të përhershëm dhe të huaj të cilëve u është lejuar qëndrimi i përkohshëm në Republikën e Serbisë si dhe persona të tjerë të cilët, në kohën e regjistrimit, banojnë në territorin e Republikës së Serbisë (p.sh. azilkërkues, migrantë pa status të përcaktuar, etj.).
Në totalin e personave të regjistruar përfshihen edhe personat e pranishëm përkohësisht të cilët janë regjistruar dy herë, një herë në vendin ku banon familja e tyre dhe herën e dytë në vendin ku studiojnë ose punojnë këta persona, si dhe personat që kanë braktisur vendbanimin dhe vendbanimin e tyre dhe janë në gjendje kritike, banonin jashtë vendit në kohën e regjistrimit, pavarësisht nga kohëzgjatja e mungesës.

Numri i përgjisthshëm i popullsisë
Të dhënat për numrin e përgjithshëm të banorëve përfaqësojnë sasinë e numrit të banorëve të numëruar dhe shtesat nga burimet administrative.