Publikohet lista “propozuese” për përfituesit e subvencioneve bujqësore!

Komuna e Bujanocit ka shpallur propozim akvendimin e listës së përfituesëve nga kunkurset për bujqësi si mbështetje financiare të prodhuesëve bujqësor në përparimin dhe zhvillimin e bujqësis dhe mbështetjes për zbatimin e politikave bujqësore dhe politikës së zhvillimit rural të Komunës së Bujanocit në vitin 2022,

Propozim aktvendimi, 2022